Přejít k hlavnímu obsahu
94, point, 99, plus, 15, x, is less than, 14, point, 3, x, minus, 97, point, 52, minus, 2, point, 4, x
Vyřešit pro: x
Tick mark Image
Graf

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

94.99+15x<11.9x-97.52
Sloučením 14.3x a -2.4x získáte 11.9x.
94.99+15x-11.9x<-97.52
Odečtěte 11.9x od obou stran.
94.99+3.1x<-97.52
Sloučením 15x a -11.9x získáte 3.1x.
3.1x<-97.52-94.99
Odečtěte 94.99 od obou stran.
3.1x<-192.51
Odečtěte 94.99 od -97.52 a dostanete -192.51.
x<\frac{-192.51}{3.1}
Vydělte obě strany hodnotou 3.1. Protože 3.1 je >0, směr nerovnice zůstane stejný.
x<\frac{-19251}{310}
Rozbalte položku \frac{-192.51}{3.1} vynásobením čitatele a jmenovatele čáslem 100.
x<-\frac{621}{10}
Vykraťte zlomek \frac{-19251}{310} na základní tvar vytknutím a vykrácením hodnoty 31.