Přejít k hlavnímu obsahu
Rozložit
Tick mark Image
Vyhodnotit
Tick mark Image

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

\left(3b-5a^{2}\right)^{2}
Použijte vzorec pro druhou mocninu: p^{2}+2pq+q^{2}=\left(p+q\right)^{2}, kde p=-5a^{2} a q=3b.