Přejít k hlavnímu obsahu
Rozložit
Tick mark Image
Vyhodnotit
Tick mark Image

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

\left(3a-4b\right)\left(3a+4b\right)
Zapište 9a^{2}-16b^{2} jako: \left(3a\right)^{2}-\left(4b\right)^{2}. Rozdíl druhých mocnin je možné rozložit pomocí pravidla: p^{2}-q^{2}=\left(p-q\right)\left(p+q\right).