Přejít k hlavnímu obsahu
Vyřešit pro: x
Tick mark Image
Graf

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

8x-32+3x\leq 2\left(x-1\right)+10
S využitím distributivnosti vynásobte číslo 8 číslem x-4.
11x-32\leq 2\left(x-1\right)+10
Sloučením 8x a 3x získáte 11x.
11x-32\leq 2x-2+10
S využitím distributivnosti vynásobte číslo 2 číslem x-1.
11x-32\leq 2x+8
Sečtením -2 a 10 získáte 8.
11x-32-2x\leq 8
Odečtěte 2x od obou stran.
9x-32\leq 8
Sloučením 11x a -2x získáte 9x.
9x\leq 8+32
Přidat 32 na obě strany.
9x\leq 40
Sečtením 8 a 32 získáte 40.
x\leq \frac{40}{9}
Vydělte obě strany hodnotou 9. Protože 9 je >0, směr nerovnice zůstane stejný.