Přejít k hlavnímu obsahu
$8 \exponential{x}{3} + 5 + 7 \exponential{x}{2} + 6 x $
Derivovat vzhledem k x
Tick mark Image
Vyhodnotit
Tick mark Image
Graf

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

3\times 8x^{3-1}+2\times 7x^{2-1}+6x^{1-1}
Derivace mnohočlenu je součtem derivací jeho členů. Derivace konstanty je 0. Derivace členu ax^{n} je nax^{n-1}.
24x^{3-1}+2\times 7x^{2-1}+6x^{1-1}
Vynásobte číslo 3 číslem 8.
24x^{2}+2\times 7x^{2-1}+6x^{1-1}
Odečtěte číslo 1 od čísla 3.
24x^{2}+14x^{2-1}+6x^{1-1}
Vynásobte číslo 2 číslem 7.
24x^{2}+14x^{1}+6x^{1-1}
Odečtěte číslo 1 od čísla 2.
24x^{2}+14x^{1}+6x^{0}
Odečtěte číslo 1 od čísla 1.
24x^{2}+14x+6x^{0}
Pro všechny členy t, t^{1}=t.
24x^{2}+14x+6\times 1
Pro všechny členy t s výjimkou 0, t^{0}=1.
24x^{2}+14x+6
Pro všechny členy t, t\times 1=t a 1t=t.