Přejít k hlavnímu obsahu
$8 \exponential{x}{2} - 8 $
Rozložit
Tick mark Image
Vyhodnotit
Tick mark Image
Graf

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

8\left(x^{2}-1\right)
Vytkněte 8 před závorku.
\left(x-1\right)\left(x+1\right)
Zvažte x^{2}-1. Zapište x^{2}-1 jako: x^{2}-1^{2}. Rozdíl druhých mocnin je možné rozložit pomocí pravidla: a^{2}-b^{2}=\left(a-b\right)\left(a+b\right).
8\left(x-1\right)\left(x+1\right)
Přepište celý rozložený výraz.