Přejít k hlavnímu obsahu
8, x, plus, 5, equals, b, x, minus, 7
Vyřešte pro: b
Tick mark Image
Vyřešte pro: x
Tick mark Image
Graf

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

bx-7=8x+5
Přehoďte strany rovnice tak, aby všechny proměnné byly na její levé straně.
bx=8x+5+7
Přidat 7 na obě strany.
bx=8x+12
Sečtením 5 a 7 získáte 12.
xb=8x+12
Rovnice je ve standardním tvaru.
\frac{xb}{x}=\frac{8x+12}{x}
Vydělte obě strany hodnotou x.
b=\frac{8x+12}{x}
Dělení číslem x ruší násobení číslem x.
b=8+\frac{12}{x}
Vydělte číslo 8x+12 číslem x.
8x+5-bx=-7
Odečtěte bx od obou stran.
8x-bx=-7-5
Odečtěte 5 od obou stran.
8x-bx=-12
Odečtěte 5 od -7 a dostanete -12.
\left(8-b\right)x=-12
Slučte všechny členy obsahující x.
\frac{\left(8-b\right)x}{8-b}=\frac{-12}{8-b}
Vydělte obě strany hodnotou 8-b.
x=\frac{-12}{8-b}
Dělení číslem 8-b ruší násobení číslem 8-b.
x=-\frac{12}{8-b}
Vydělte číslo -12 číslem 8-b.