Přejít k hlavnímu obsahu
Vyhodnotit
Tick mark Image
Roznásobit
Tick mark Image
Graf

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

14x^{2}-28x
S využitím distributivnosti vynásobte číslo 7x číslem 2x-4.
14x^{2}-28x
S využitím distributivnosti vynásobte číslo 7x číslem 2x-4.