Přejít k hlavnímu obsahu
Vyhodnotit
Tick mark Image
Rozložit
Tick mark Image

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

\frac{736}{23}\times 23
Odečtěte 20 od 43 a dostanete 23.
32\times 23
Vydělte číslo 736 číslem 23 a dostanete 32.
736
Vynásobením 32 a 23 získáte 736.