Přejít k hlavnímu obsahu
Vyřešte pro: x
Tick mark Image
Graf

Sdílet

72-\frac{7225\times 720^{3}}{-820}+22=x
Výpočtem 85 na 2 získáte 7225.
72-\frac{7225\times 373248000}{-820}+22=x
Výpočtem 720 na 3 získáte 373248000.
72-\frac{2696716800000}{-820}+22=x
Vynásobením 7225 a 373248000 získáte 2696716800000.
72-\left(-\frac{134835840000}{41}\right)+22=x
Vykraťte zlomek \frac{2696716800000}{-820} na základní tvar vytknutím a vykrácením hodnoty 20.
72+\frac{134835840000}{41}+22=x
Opakem -\frac{134835840000}{41} je \frac{134835840000}{41}.
\frac{2952}{41}+\frac{134835840000}{41}+22=x
Umožňuje převést 72 na zlomek \frac{2952}{41}.
\frac{2952+134835840000}{41}+22=x
Vzhledem k tomu, že \frac{2952}{41} a \frac{134835840000}{41} mají stejného jmenovatele, můžete je sečíst sečtením jejich čitatelů.
\frac{134835842952}{41}+22=x
Sečtením 2952 a 134835840000 získáte 134835842952.
\frac{134835842952}{41}+\frac{902}{41}=x
Umožňuje převést 22 na zlomek \frac{902}{41}.
\frac{134835842952+902}{41}=x
Vzhledem k tomu, že \frac{134835842952}{41} a \frac{902}{41} mají stejného jmenovatele, můžete je sečíst sečtením jejich čitatelů.
\frac{134835843854}{41}=x
Sečtením 134835842952 a 902 získáte 134835843854.
x=\frac{134835843854}{41}
Přehoďte strany rovnice tak, aby všechny proměnné byly na její levé straně.