Přejít k hlavnímu obsahu
7, left parenthesis, start fraction, 11, divided by, 20, plus, 7, end fraction
Vyhodnotit
Tick mark Image
Rozložit
Tick mark Image

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

7\times \left(\frac{11}{27}\right)
Sečtením 20 a 7 získáte 27.
\frac{7\times 11}{27}
Vyjádřete 7\times \left(\frac{11}{27}\right) jako jeden zlomek.
\frac{77}{27}
Vynásobením 7 a 11 získáte 77.