Přejít k hlavnímu obsahu
Vyřešit pro: s
Tick mark Image

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

7s-87-6s<-4
Odečtěte 6s od obou stran.
s-87<-4
Sloučením 7s a -6s získáte s.
s<-4+87
Přidat 87 na obě strany.
s<83
Sečtením -4 a 87 získáte 83.