Přejít k hlavnímu obsahu
Vyhodnotit
Tick mark Image
Roznásobit
Tick mark Image
Graf

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

7-3\left(x^{2}+4x+4\right)
Rozviňte výraz \left(x+2\right)^{2} podle binomické věty \left(a+b\right)^{2}=a^{2}+2ab+b^{2}.
7-3x^{2}-12x-12
S využitím distributivnosti vynásobte číslo -3 číslem x^{2}+4x+4.
-5-3x^{2}-12x
Odečtěte 12 od 7 a dostanete -5.
7-3\left(x^{2}+4x+4\right)
Rozviňte výraz \left(x+2\right)^{2} podle binomické věty \left(a+b\right)^{2}=a^{2}+2ab+b^{2}.
7-3x^{2}-12x-12
S využitím distributivnosti vynásobte číslo -3 číslem x^{2}+4x+4.
-5-3x^{2}-12x
Odečtěte 12 od 7 a dostanete -5.