Přejít k hlavnímu obsahu
7, minus, 2, times, left parenthesis, 3, x, right parenthesis
Derivovat vzhledem k x
Tick mark Image
Vyhodnotit
Tick mark Image
Graf

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(7-6x)
Vynásobením 2 a 3 získáte 6.
-6x^{1-1}
Derivace mnohočlenu je součtem derivací jeho členů. Derivace konstanty je 0. Derivace členu ax^{n} je nax^{n-1}.
-6x^{0}
Odečtěte číslo 1 od čísla 1.
-6
Pro všechny členy t s výjimkou 0, t^{0}=1.
7-6x
Vynásobením 2 a 3 získáte 6.