Přejít k hlavnímu obsahu
Vyřešte pro: x
Tick mark Image
Graf

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

3x=\frac{16}{3}-7
Odečtěte 7 od obou stran.
3x=\frac{16}{3}-\frac{21}{3}
Umožňuje převést 7 na zlomek \frac{21}{3}.
3x=\frac{16-21}{3}
Vzhledem k tomu, že \frac{16}{3} a \frac{21}{3} mají stejného jmenovatele, můžete je odečíst odečtením jejich čitatelů.
3x=-\frac{5}{3}
Odečtěte 21 od 16 a dostanete -5.
x=\frac{-\frac{5}{3}}{3}
Vydělte obě strany hodnotou 3.
x=\frac{-5}{3\times 3}
Vyjádřete \frac{-\frac{5}{3}}{3} jako jeden zlomek.
x=\frac{-5}{9}
Vynásobením 3 a 3 získáte 9.
x=-\frac{5}{9}
Zlomek \frac{-5}{9} může být přepsán jako -\frac{5}{9} extrahováním záporného znaménka.