Skip to main content
6, left parenthesis, x, plus, 2, right parenthesis
Roznásobit
Tick mark Image
Vyhodnotit
Tick mark Image
Graf

Sdílet

6x+12
S využitím distributivnosti vynásobte číslo 6 číslem x+2.
6x+12
S využitím distributivnosti vynásobte číslo 6 číslem x+2.