Přejít k hlavnímu obsahu
Roznásobit
Tick mark Image
Vyhodnotit
Tick mark Image
Graf

Sdílet

6x+12
S využitím distributivnosti vynásobte číslo 6 číslem x+2.
6x+12
S využitím distributivnosti vynásobte číslo 6 číslem x+2.