Přejít k hlavnímu obsahu
6, x, minus, left parenthesis, minus, 2, right parenthesis, equals, 26
Vyřešte pro: x
Tick mark Image
Graf

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

6x+2=26
Opakem -2 je 2.
6x=26-2
Odečtěte 2 od obou stran.
6x=24
Odečtěte 2 od 26 a dostanete 24.
x=\frac{24}{6}
Vydělte obě strany hodnotou 6.
x=4
Vydělte číslo 24 číslem 6 a dostanete 4.