Přejít k hlavnímu obsahu
Rozložit
Tick mark Image
Vyhodnotit
Tick mark Image
Graf

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

3\left(2x^{2}-x-15\right)
Vytkněte 3 před závorku.
a+b=-1 ab=2\left(-15\right)=-30
Zvažte 2x^{2}-x-15. Rozložte výraz vytýkáním. Nejdříve je nutné ho přepsat jako: 2x^{2}+ax+bx-15. Pokud chcete najít a a b, nastavte systém, který se má vyřešit.
1,-30 2,-15 3,-10 5,-6
Vzhledem k tomu, že výraz ab je záporný, mají hodnoty a a b opačné znaménko. Vzhledem k tomu, že výraz a+b je záporný, má záporné číslo vyšší absolutní hodnotu než kladné číslo. Uveďte všechny celočíselné páry, které dávají -30 produktu.
1-30=-29 2-15=-13 3-10=-7 5-6=-1
Vypočtěte součet pro jednotlivé dvojice.
a=-6 b=5
Řešením je dvojice se součtem -1.
\left(2x^{2}-6x\right)+\left(5x-15\right)
Zapište 2x^{2}-x-15 jako: \left(2x^{2}-6x\right)+\left(5x-15\right).
2x\left(x-3\right)+5\left(x-3\right)
Vytkněte 2x z první závorky a 5 z druhé závorky.
\left(x-3\right)\left(2x+5\right)
Vytkněte společný člen x-3 s využitím distributivnosti.
3\left(x-3\right)\left(2x+5\right)
Přepište celý rozložený výraz.
6x^{2}-3x-45=0
Kvadratický mnohočlen můžete rozložit pomocí transformace ax^{2}+bx+c=a\left(x-x_{1}\right)\left(x-x_{2}\right), kde x_{1} a x_{2} jsou řešení kvadratické rovnice ax^{2}+bx+c=0.
x=\frac{-\left(-3\right)±\sqrt{\left(-3\right)^{2}-4\times 6\left(-45\right)}}{2\times 6}
Všechny rovnice ve tvaru ax^{2}+bx+c=0 je možné vyřešit jako kvadratickou rovnici: \frac{-b±\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a}. Výsledkem kvadratické rovnice jsou dvě řešení, jedno pro součet a druhé pro rozdíl ±.
x=\frac{-\left(-3\right)±\sqrt{9-4\times 6\left(-45\right)}}{2\times 6}
Umocněte číslo -3 na druhou.
x=\frac{-\left(-3\right)±\sqrt{9-24\left(-45\right)}}{2\times 6}
Vynásobte číslo -4 číslem 6.
x=\frac{-\left(-3\right)±\sqrt{9+1080}}{2\times 6}
Vynásobte číslo -24 číslem -45.
x=\frac{-\left(-3\right)±\sqrt{1089}}{2\times 6}
Přidejte uživatele 9 do skupiny 1080.
x=\frac{-\left(-3\right)±33}{2\times 6}
Vypočítejte druhou odmocninu čísla 1089.
x=\frac{3±33}{2\times 6}
Opakem -3 je 3.
x=\frac{3±33}{12}
Vynásobte číslo 2 číslem 6.
x=\frac{36}{12}
Teď vyřešte rovnici x=\frac{3±33}{12}, když ± je plus. Přidejte uživatele 3 do skupiny 33.
x=3
Vydělte číslo 36 číslem 12.
x=-\frac{30}{12}
Teď vyřešte rovnici x=\frac{3±33}{12}, když ± je minus. Odečtěte číslo 33 od čísla 3.
x=-\frac{5}{2}
Vykraťte zlomek \frac{-30}{12} na základní tvar vytknutím a vykrácením hodnoty 6.
6x^{2}-3x-45=6\left(x-3\right)\left(x-\left(-\frac{5}{2}\right)\right)
Rozložte původní výraz pomocí transformace ax^{2}+bx+c=a\left(x-x_{1}\right)\left(x-x_{2}\right). Nahraďte 3 za x_{1} a -\frac{5}{2} za x_{2}.
6x^{2}-3x-45=6\left(x-3\right)\left(x+\frac{5}{2}\right)
Zjednodušte všechny výrazy ve tvaru p-\left(-q\right) na p+q.
6x^{2}-3x-45=6\left(x-3\right)\times \frac{2x+5}{2}
Připočítejte \frac{5}{2} ke x zjištěním společného jmenovatele a sečtením čitatelů. Pak vykraťte zlomek na jeho základní tvar, pokud je to možné.
6x^{2}-3x-45=3\left(x-3\right)\left(2x+5\right)
Vykraťte 2, tj. největším společným dělitelem pro 6 a 2.