Přejít k hlavnímu obsahu
$51 \exponential{x}{4} + 3 \exponential{x}{2} + x + 2 $
Derivovat vzhledem k x
Tick mark Image
Vyhodnotit
Tick mark Image
Graf

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

4\times 51x^{4-1}+2\times 3x^{2-1}+x^{1-1}
Derivace mnohočlenu je součtem derivací jeho členů. Derivace konstanty je 0. Derivace členu ax^{n} je nax^{n-1}.
204x^{4-1}+2\times 3x^{2-1}+x^{1-1}
Vynásobte číslo 4 číslem 51.
204x^{3}+2\times 3x^{2-1}+x^{1-1}
Odečtěte číslo 1 od čísla 4.
204x^{3}+6x^{2-1}+x^{1-1}
Vynásobte číslo 2 číslem 3.
204x^{3}+6x^{1}+x^{1-1}
Odečtěte číslo 1 od čísla 2.
204x^{3}+6x^{1}+x^{0}
Odečtěte číslo 1 od čísla 1.
204x^{3}+6x+x^{0}
Pro všechny členy t, t^{1}=t.
204x^{3}+6x+1
Pro všechny členy t s výjimkou 0, t^{0}=1.