Přejít k hlavnímu obsahu
$5 - \exponential{(x - 4)}{2} $
Vyhodnotit
Tick mark Image
Roznásobit
Tick mark Image
Graf

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

5-\left(x^{2}-8x+16\right)
Rozviňte výraz \left(x-4\right)^{2} podle binomické věty \left(a-b\right)^{2}=a^{2}-2ab+b^{2}.
5-x^{2}+8x-16
Pokud chcete najít opačnou hodnotu k x^{2}-8x+16, najděte opačnou hodnotu k jednotlivým členům.
-11-x^{2}+8x
Odečtěte 16 od 5 a dostanete -11.
5-\left(x^{2}-8x+16\right)
Rozviňte výraz \left(x-4\right)^{2} podle binomické věty \left(a-b\right)^{2}=a^{2}-2ab+b^{2}.
5-x^{2}+8x-16
Pokud chcete najít opačnou hodnotu k x^{2}-8x+16, najděte opačnou hodnotu k jednotlivým členům.
-11-x^{2}+8x
Odečtěte 16 od 5 a dostanete -11.