Přejít k hlavnímu obsahu
Vyřešte pro: x
Tick mark Image
Graf

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

5x+9+2x=9
Přidat 2x na obě strany.
7x+9=9
Sloučením 5x a 2x získáte 7x.
7x=9-9
Odečtěte 9 od obou stran.
7x=0
Odečtěte 9 od 9 a dostanete 0.
x=0
Součin dvou čísel je roven 0, pokud aspoň jedno z nich je 0. Protože 7 není rovno 0, x se musí rovnat 0.