Přejít k hlavnímu obsahu
Vyhodnotit
Tick mark Image
Roznásobit
Tick mark Image
Graf

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

5y-5+4
S využitím distributivnosti vynásobte číslo 5 číslem y-1.
5y-1
Sečtením -5 a 4 získáte -1.
5y-5+4
S využitím distributivnosti vynásobte číslo 5 číslem y-1.
5y-1
Sečtením -5 a 4 získáte -1.