Přejít k hlavnímu obsahu
Vyhodnotit
Tick mark Image
Rozložit
Tick mark Image

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

5\left(\left(-4.5\right)^{2}+\left(90.875-85.5\right)^{2}+\left(84.625-85.5\right)^{2}\right)
Odečtěte 85.5 od 81 a dostanete -4.5.
5\left(20.25+\left(90.875-85.5\right)^{2}+\left(84.625-85.5\right)^{2}\right)
Výpočtem -4.5 na 2 získáte 20.25.
5\left(20.25+5.375^{2}+\left(84.625-85.5\right)^{2}\right)
Odečtěte 85.5 od 90.875 a dostanete 5.375.
5\left(20.25+28.890625+\left(84.625-85.5\right)^{2}\right)
Výpočtem 5.375 na 2 získáte 28.890625.
5\left(49.140625+\left(84.625-85.5\right)^{2}\right)
Sečtením 20.25 a 28.890625 získáte 49.140625.
5\left(49.140625+\left(-0.875\right)^{2}\right)
Odečtěte 85.5 od 84.625 a dostanete -0.875.
5\left(49.140625+0.765625\right)
Výpočtem -0.875 na 2 získáte 0.765625.
5\times 49.90625
Sečtením 49.140625 a 0.765625 získáte 49.90625.
249.53125
Vynásobením 5 a 49.90625 získáte 249.53125.