Přejít k hlavnímu obsahu
Vyřešte pro: x
Tick mark Image
Graf

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

4x-6x-3=3\left(2-x\right)
S využitím distributivnosti vynásobte číslo -3 číslem 2x+1.
-2x-3=3\left(2-x\right)
Sloučením 4x a -6x získáte -2x.
-2x-3=6-3x
S využitím distributivnosti vynásobte číslo 3 číslem 2-x.
-2x-3+3x=6
Přidat 3x na obě strany.
x-3=6
Sloučením -2x a 3x získáte x.
x=6+3
Přidat 3 na obě strany.
x=9
Sečtením 6 a 3 získáte 9.