Přejít k hlavnímu obsahu
Vyřešte pro: x
Tick mark Image
Graf

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

521-42x+x^{2}-x^{2}=289
Sečtením 421 a 100 získáte 521.
521-42x=289
Sloučením x^{2} a -x^{2} získáte 0.
-42x=289-521
Odečtěte 521 od obou stran.
-42x=-232
Odečtěte 521 od 289 a dostanete -232.
x=\frac{-232}{-42}
Vydělte obě strany hodnotou -42.
x=\frac{116}{21}
Vykraťte zlomek \frac{-232}{-42} na základní tvar vytknutím a vykrácením hodnoty -2.