Přejít k hlavnímu obsahu
Seřadit
Tick mark Image
Vyhodnotit
Tick mark Image

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

sort(4,\frac{3}{23})
Vykraťte zlomek \frac{45}{345} na základní tvar vytknutím a vykrácením hodnoty 15.
4,\frac{3}{23}
Převeďte desetinná čísla v seznamu 4,\frac{3}{23} na zlomky.
4
Pokud chcete seznam seřadit, začněte od konkrétního prvku 4.
\frac{3}{23},4
Vložte \frac{3}{23} do příslušného umístění v novém seznamu.