Přejít k hlavnímu obsahu
Vyřešte pro: x
Tick mark Image
Graf

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

4-2x-3x=-21
Odečtěte 3x od obou stran.
4-5x=-21
Sloučením -2x a -3x získáte -5x.
-5x=-21-4
Odečtěte 4 od obou stran.
-5x=-25
Odečtěte 4 od -21 a dostanete -25.
x=\frac{-25}{-5}
Vydělte obě strany hodnotou -5.
x=5
Vydělte číslo -25 číslem -5 a dostanete 5.