Přejít k hlavnímu obsahu
Vyhodnotit
Tick mark Image
Rozložit
Tick mark Image

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

\frac{\left(4\times 2+1\right)\times 8}{2\left(1\times 8+1\right)}
Vydělte číslo \frac{4\times 2+1}{2} zlomkem \frac{1\times 8+1}{8} tak, že číslo \frac{4\times 2+1}{2} vynásobíte převrácenou hodnotou zlomku \frac{1\times 8+1}{8}.
\frac{4\left(1+2\times 4\right)}{1+8}
Vykraťte 2 v čitateli a jmenovateli.
\frac{4\left(1+8\right)}{1+8}
Vynásobením 2 a 4 získáte 8.
\frac{4\times 9}{1+8}
Sečtením 1 a 8 získáte 9.
\frac{36}{1+8}
Vynásobením 4 a 9 získáte 36.
\frac{36}{9}
Sečtením 1 a 8 získáte 9.
4
Vydělte číslo 36 číslem 9 a dostanete 4.