Přejít k hlavnímu obsahu
Vyhodnotit
Tick mark Image
Rozložit
Tick mark Image

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

35-\frac{140}{9}
Vynásobením 35 a 4 získáte 140.
\frac{315}{9}-\frac{140}{9}
Umožňuje převést 35 na zlomek \frac{315}{9}.
\frac{315-140}{9}
Vzhledem k tomu, že \frac{315}{9} a \frac{140}{9} mají stejného jmenovatele, můžete je odečíst odečtením jejich čitatelů.
\frac{175}{9}
Odečtěte 140 od 315 a dostanete 175.