Přejít k hlavnímu obsahu
Seřadit
Tick mark Image
Vyhodnotit
Tick mark Image

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

sort(3.2,4+\sqrt{0.09})
Vypočítejte \sqrt[3]{64} a dostanete 4.
sort(3.2,4+0.3)
Vypočítejte druhou odmocninu 0.09 a dostanete 0.3.
sort(3.2,4.3)
Sečtením 4 a 0.3 získáte 4.3.
3.2,4.3
Položky seznamu jsou už seřazené.