Přejít k hlavnímu obsahu
Vyhodnotit
Tick mark Image
Roznásobit
Tick mark Image
Graf

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

\left(3x-9\right)\left(4x-4\right)
S využitím distributivnosti vynásobte číslo 3 číslem x-3.
12x^{2}-12x-36x+36
S využitím distributivnosti roznásobte každý člen výrazu 3x-9 každým členem výrazu 4x-4.
12x^{2}-48x+36
Sloučením -12x a -36x získáte -48x.
\left(3x-9\right)\left(4x-4\right)
S využitím distributivnosti vynásobte číslo 3 číslem x-3.
12x^{2}-12x-36x+36
S využitím distributivnosti roznásobte každý člen výrazu 3x-9 každým členem výrazu 4x-4.
12x^{2}-48x+36
Sloučením -12x a -36x získáte -48x.