Přejít k hlavnímu obsahu
Vyřešte pro: d (complex solution)
Tick mark Image
Vyřešte pro: d
Tick mark Image
Vyřešte pro: x (complex solution)
Tick mark Image
Vyřešte pro: x
Tick mark Image
Graf

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

ydx+x^{2}y^{-1}\left(10ydx-6xdy\right)=0
Sloučením 3ydx a -2xdy získáte ydx.
ydx+x^{2}y^{-1}\times 4ydx=0
Sloučením 10ydx a -6xdy získáte 4ydx.
ydx+x^{3}y^{-1}\times 4yd=0
Pokud chcete vynásobit mocniny stejného mocněnce, sečtěte jejich mocnitele. Sečtením 2 a 1 získáte 3.
4\times \frac{1}{y}dyx^{3}+dxy=0
Změňte pořadí členů.
4\times 1dyx^{3}+dxyy=0
Vynásobte obě strany rovnice hodnotou y.
4\times 1dyx^{3}+dxy^{2}=0
Vynásobením y a y získáte y^{2}.
4dyx^{3}+dxy^{2}=0
Vynásobením 4 a 1 získáte 4.
\left(4yx^{3}+xy^{2}\right)d=0
Slučte všechny členy obsahující d.
\left(xy^{2}+4yx^{3}\right)d=0
Rovnice je ve standardním tvaru.
d=0
Vydělte číslo 0 číslem 4yx^{3}+xy^{2}.
ydx+x^{2}y^{-1}\left(10ydx-6xdy\right)=0
Sloučením 3ydx a -2xdy získáte ydx.
ydx+x^{2}y^{-1}\times 4ydx=0
Sloučením 10ydx a -6xdy získáte 4ydx.
ydx+x^{3}y^{-1}\times 4yd=0
Pokud chcete vynásobit mocniny stejného mocněnce, sečtěte jejich mocnitele. Sečtením 2 a 1 získáte 3.
4\times \frac{1}{y}dyx^{3}+dxy=0
Změňte pořadí členů.
4\times 1dyx^{3}+dxyy=0
Vynásobte obě strany rovnice hodnotou y.
4\times 1dyx^{3}+dxy^{2}=0
Vynásobením y a y získáte y^{2}.
4dyx^{3}+dxy^{2}=0
Vynásobením 4 a 1 získáte 4.
\left(4yx^{3}+xy^{2}\right)d=0
Slučte všechny členy obsahující d.
\left(xy^{2}+4yx^{3}\right)d=0
Rovnice je ve standardním tvaru.
d=0
Vydělte číslo 0 číslem 4yx^{3}+xy^{2}.