Přejít k hlavnímu obsahu
Rozložit
Tick mark Image
Vyhodnotit
Tick mark Image

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

t\left(3-8t+10t^{4}\right)
Vytkněte t před závorku. Polynom 3-8t+10t^{4} není rozložitelný, protože nemá žádné racionální kořeny.