Přejít k hlavnímu obsahu
Rozložit
Tick mark Image
Vyhodnotit
Tick mark Image

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

3\left(a^{2}-16b^{2}\right)
Vytkněte 3 před závorku.
\left(a-4b\right)\left(a+4b\right)
Zvažte a^{2}-16b^{2}. Zapište a^{2}-16b^{2} jako: a^{2}-\left(4b\right)^{2}. Rozdíl druhých mocnin je možné rozložit pomocí pravidla: p^{2}-q^{2}=\left(p-q\right)\left(p+q\right).
3\left(a-4b\right)\left(a+4b\right)
Přepište celý rozložený výraz.