Přejít k hlavnímu obsahu
Vyhodnotit
Tick mark Image
Rozložit
Tick mark Image

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

\frac{1}{3}-4^{-1}
Výpočtem 3 na -1 získáte \frac{1}{3}.
\frac{1}{3}-\frac{1}{4}
Výpočtem 4 na -1 získáte \frac{1}{4}.
\frac{1}{12}
Odečtěte \frac{1}{4} od \frac{1}{3} a dostanete \frac{1}{12}.