Přejít k hlavnímu obsahu
Vyřešte pro: x
Tick mark Image
Graf

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

x=\frac{\frac{27}{25}}{27}
Vydělte obě strany hodnotou 27.
x=\frac{27}{25\times 27}
Vyjádřete \frac{\frac{27}{25}}{27} jako jeden zlomek.
x=\frac{1}{25}
Vykraťte 27 v čitateli a jmenovateli.