Přejít k hlavnímu obsahu
Vyhodnotit
Tick mark Image
Rozložit
Tick mark Image

Sdílet

\frac{44}{2}-\frac{5}{2}
Umožňuje převést 22 na zlomek \frac{44}{2}.
\frac{44-5}{2}
Vzhledem k tomu, že \frac{44}{2} a \frac{5}{2} mají stejného jmenovatele, můžete je odečíst odečtením jejich čitatelů.
\frac{39}{2}
Odečtěte 5 od 44 a dostanete 39.