Přejít k hlavnímu obsahu
Vyhodnotit
Tick mark Image
Rozložit
Tick mark Image

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

32000+1200+2800+4300-29500
Sečtením 20000 a 12000 získáte 32000.
33200+2800+4300-29500
Sečtením 32000 a 1200 získáte 33200.
36000+4300-29500
Sečtením 33200 a 2800 získáte 36000.
40300-29500
Sečtením 36000 a 4300 získáte 40300.
10800
Odečtěte 29500 od 40300 a dostanete 10800.