Přejít k hlavnímu obsahu
$20 \exponential{(x)}{8} / 4 \exponential{(x)}{2} $
Vyhodnotit
Tick mark Image
Derivovat vzhledem k x
Tick mark Image
Graf

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

5x^{8}x^{2}
Vydělte číslo 20x^{8} číslem 4 a dostanete 5x^{8}.
5x^{10}
Pokud chcete vynásobit mocniny stejného mocněnce, sečtěte jejich mocnitele. Sečtením 8 a 2 získáte 10.
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(5x^{8}x^{2})
Vydělte číslo 20x^{8} číslem 4 a dostanete 5x^{8}.
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(5x^{10})
Pokud chcete vynásobit mocniny stejného mocněnce, sečtěte jejich mocnitele. Sečtením 8 a 2 získáte 10.
10\times 5x^{10-1}
Derivace ax^{n} je nax^{n-1}.
50x^{10-1}
Vynásobte číslo 10 číslem 5.
50x^{9}
Odečtěte číslo 1 od čísla 10.