Přejít k hlavnímu obsahu
Vyřešte pro: x
Tick mark Image
Graf

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

48x-24\left(2x-\frac{3x-1}{8}\right)=\frac{8}{3}\left(x+2\right)-6
Vynásobte obě strany rovnice číslem 24, nejmenším společným násobkem čísel 8,3,6,4.
48x-24\left(2x-\frac{3x-1}{8}\right)=\frac{8}{3}x+\frac{8}{3}\times 2-6
S využitím distributivnosti vynásobte číslo \frac{8}{3} číslem x+2.
48x-24\left(2x-\frac{3x-1}{8}\right)=\frac{8}{3}x+\frac{8\times 2}{3}-6
Vyjádřete \frac{8}{3}\times 2 jako jeden zlomek.
48x-24\left(2x-\frac{3x-1}{8}\right)=\frac{8}{3}x+\frac{16}{3}-6
Vynásobením 8 a 2 získáte 16.
48x-24\left(2x-\frac{3x-1}{8}\right)=\frac{8}{3}x+\frac{16}{3}-\frac{18}{3}
Umožňuje převést 6 na zlomek \frac{18}{3}.
48x-24\left(2x-\frac{3x-1}{8}\right)=\frac{8}{3}x+\frac{16-18}{3}
Vzhledem k tomu, že \frac{16}{3} a \frac{18}{3} mají stejného jmenovatele, můžete je odečíst odečtením jejich čitatelů.
48x-24\left(2x-\frac{3x-1}{8}\right)=\frac{8}{3}x-\frac{2}{3}
Odečtěte 18 od 16 a dostanete -2.
48x-24\left(2x-\left(\frac{3}{8}x-\frac{1}{8}\right)\right)=\frac{8}{3}x-\frac{2}{3}
Když jednotlivé členy vzorce 3x-1 vydělíte 8, dostanete \frac{3}{8}x-\frac{1}{8}.
48x-24\left(2x-\frac{3}{8}x-\left(-\frac{1}{8}\right)\right)=\frac{8}{3}x-\frac{2}{3}
Pokud chcete najít opačnou hodnotu k \frac{3}{8}x-\frac{1}{8}, najděte opačnou hodnotu k jednotlivým členům.
48x-24\left(2x-\frac{3}{8}x+\frac{1}{8}\right)=\frac{8}{3}x-\frac{2}{3}
Opakem -\frac{1}{8} je \frac{1}{8}.
48x-24\left(\frac{13}{8}x+\frac{1}{8}\right)=\frac{8}{3}x-\frac{2}{3}
Sloučením 2x a -\frac{3}{8}x získáte \frac{13}{8}x.
48x-24\times \frac{13}{8}x-24\times \frac{1}{8}=\frac{8}{3}x-\frac{2}{3}
S využitím distributivnosti vynásobte číslo -24 číslem \frac{13}{8}x+\frac{1}{8}.
48x+\frac{-24\times 13}{8}x-24\times \frac{1}{8}=\frac{8}{3}x-\frac{2}{3}
Vyjádřete -24\times \frac{13}{8} jako jeden zlomek.
48x+\frac{-312}{8}x-24\times \frac{1}{8}=\frac{8}{3}x-\frac{2}{3}
Vynásobením -24 a 13 získáte -312.
48x-39x-24\times \frac{1}{8}=\frac{8}{3}x-\frac{2}{3}
Vydělte číslo -312 číslem 8 a dostanete -39.
48x-39x+\frac{-24}{8}=\frac{8}{3}x-\frac{2}{3}
Vynásobením -24 a \frac{1}{8} získáte \frac{-24}{8}.
48x-39x-3=\frac{8}{3}x-\frac{2}{3}
Vydělte číslo -24 číslem 8 a dostanete -3.
9x-3=\frac{8}{3}x-\frac{2}{3}
Sloučením 48x a -39x získáte 9x.
9x-3-\frac{8}{3}x=-\frac{2}{3}
Odečtěte \frac{8}{3}x od obou stran.
\frac{19}{3}x-3=-\frac{2}{3}
Sloučením 9x a -\frac{8}{3}x získáte \frac{19}{3}x.
\frac{19}{3}x=-\frac{2}{3}+3
Přidat 3 na obě strany.
\frac{19}{3}x=-\frac{2}{3}+\frac{9}{3}
Umožňuje převést 3 na zlomek \frac{9}{3}.
\frac{19}{3}x=\frac{-2+9}{3}
Vzhledem k tomu, že -\frac{2}{3} a \frac{9}{3} mají stejného jmenovatele, můžete je sečíst sečtením jejich čitatelů.
\frac{19}{3}x=\frac{7}{3}
Sečtením -2 a 9 získáte 7.
x=\frac{7}{3}\times \frac{3}{19}
Vynásobte obě strany číslem \frac{3}{19}, převrácenou hodnotou čísla \frac{19}{3}.
x=\frac{7\times 3}{3\times 19}
Vynásobte zlomek \frac{7}{3} zlomkem \frac{3}{19} tak, že vynásobíte čitatele čitatelem a jmenovatele jmenovatelem.
x=\frac{7}{19}
Vykraťte 3 v čitateli a jmenovateli.