Přejít k hlavnímu obsahu
$2 \exponential{x}{2} + 3 x $
Rozložit
Tick mark Image
Vyhodnotit
Tick mark Image
Graf

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

x\left(2x+3\right)
Vytkněte x před závorku.
2x^{2}+3x=0
Kvadratický mnohočlen můžete rozložit pomocí transformace ax^{2}+bx+c=a\left(x-x_{1}\right)\left(x-x_{2}\right), kde x_{1} a x_{2} jsou řešení kvadratické rovnice ax^{2}+bx+c=0.
x=\frac{-3±\sqrt{3^{2}}}{2\times 2}
Všechny rovnice ve tvaru ax^{2}+bx+c=0 je možné vyřešit jako kvadratickou rovnici: \frac{-b±\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a}. Výsledkem kvadratické rovnice jsou dvě řešení, jedno pro součet a druhé pro rozdíl ±.
x=\frac{-3±3}{2\times 2}
Vypočítejte druhou odmocninu čísla 3^{2}.
x=\frac{-3±3}{4}
Vynásobte číslo 2 číslem 2.
x=\frac{0}{4}
Teď vyřešte rovnici x=\frac{-3±3}{4}, když ± je plus. Přidejte uživatele -3 do skupiny 3.
x=0
Vydělte číslo 0 číslem 4.
x=\frac{-6}{4}
Teď vyřešte rovnici x=\frac{-3±3}{4}, když ± je minus. Odečtěte číslo 3 od čísla -3.
x=-\frac{3}{2}
Vykraťte zlomek \frac{-6}{4} na základní tvar vytknutím a vykrácením hodnoty 2.
2x^{2}+3x=2x\left(x-\left(-\frac{3}{2}\right)\right)
Rozložte původní výraz pomocí transformace ax^{2}+bx+c=a\left(x-x_{1}\right)\left(x-x_{2}\right). Nahraďte 0 za x_{1} a -\frac{3}{2} za x_{2}.
2x^{2}+3x=2x\left(x+\frac{3}{2}\right)
Zjednodušte všechny výrazy ve tvaru p-\left(-q\right) na p+q.
2x^{2}+3x=2x\times \left(\frac{2x+3}{2}\right)
Připočítejte \frac{3}{2} ke x zjištěním společného jmenovatele a sečtením čitatelů. Pak vykraťte zlomek na jeho základní tvar, pokud je to možné.
2x^{2}+3x=x\left(2x+3\right)
Vykraťte 2, tj. největším společným dělitelem pro 2 a 2.