Přejít k hlavnímu obsahu
Vyřešte pro: x
Tick mark Image
Graf

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

2x-4x=-8
Odečtěte 4x od obou stran.
-2x=-8
Sloučením 2x a -4x získáte -2x.
x=\frac{-8}{-2}
Vydělte obě strany hodnotou -2.
x=4
Vydělte číslo -8 číslem -2 a dostanete 4.