Přejít k hlavnímu obsahu
2, x, plus, 3
Derivovat vzhledem k x
Tick mark Image
Vyhodnotit
Tick mark Image
Graf

Sdílet

2x^{1-1}
Derivace mnohočlenu je součtem derivací jeho členů. Derivace konstanty je 0. Derivace členu ax^{n} je nax^{n-1}.
2x^{0}
Odečtěte číslo 1 od čísla 1.
2\times 1
Pro všechny členy t s výjimkou 0, t^{0}=1.
2
Pro všechny členy t, t\times 1=t a 1t=t.