Přejít k hlavnímu obsahu
2, minus, 15, x, equals, 0
Vyřešte pro: x
Tick mark Image
Graf

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

-15x=-2
Odečtěte 2 od obou stran. Po odečtení hodnoty od nuly dostaneme stejnou zápornou hodnotu.
x=\frac{-2}{-15}
Vydělte obě strany hodnotou -15.
x=\frac{2}{15}
Zlomek \frac{-2}{-15} se dá zjednodušit na \frac{2}{15} odstraněním záporného znaménka z čitatele i jmenovatele.