Přejít k hlavnímu obsahu
2, left parenthesis, 4, x, minus, 0, point, 5, right parenthesis
Vyhodnotit
Tick mark Image
Roznásobit
Tick mark Image
Graf

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

8x-1
S využitím distributivnosti vynásobte číslo 2 číslem 4x-0.5.
8x-1
S využitím distributivnosti vynásobte číslo 2 číslem 4x-0.5.