Přejít k hlavnímu obsahu
Vyřešit pro: x
Tick mark Image
Graf

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

6x+10<4\left(x-1\right)
S využitím distributivnosti vynásobte číslo 2 číslem 3x+5.
6x+10<4x-4
S využitím distributivnosti vynásobte číslo 4 číslem x-1.
6x+10-4x<-4
Odečtěte 4x od obou stran.
2x+10<-4
Sloučením 6x a -4x získáte 2x.
2x<-4-10
Odečtěte 10 od obou stran.
2x<-14
Odečtěte 10 od -4 a dostanete -14.
x<\frac{-14}{2}
Vydělte obě strany hodnotou 2. Protože 2 je >0, směr nerovnice zůstane stejný.
x<-7
Vydělte číslo -14 číslem 2 a dostanete -7.