Přejít k hlavnímu obsahu
Vyřešit pro: a
Tick mark Image

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

-198+136a>3\left(-6+52a\right)
S využitím distributivnosti vynásobte číslo 2 číslem -99+68a.
-198+136a>-18+156a
S využitím distributivnosti vynásobte číslo 3 číslem -6+52a.
-198+136a-156a>-18
Odečtěte 156a od obou stran.
-198-20a>-18
Sloučením 136a a -156a získáte -20a.
-20a>-18+198
Přidat 198 na obě strany.
-20a>180
Sečtením -18 a 198 získáte 180.
a<\frac{180}{-20}
Vydělte obě strany hodnotou -20. Protože -20 je <0, směr nerovnice se změní.
a<-9
Vydělte číslo 180 číslem -20 a dostanete -9.