Přejít k hlavnímu obsahu
2, times, minus, 0, point, 9396926207859083, times, minus, 0, point, 7660444431189779, times, minus, 0, point, 1736481776669303
Vyhodnotit
Tick mark Image

Sdílet

2 \cdot -0.9396926207859083 \cdot -0.7660444431189779 \cdot -0.1736481776669303
Evaluate trigonometric functions in the problem
-1.8793852415718166\left(-0.7660444431189779\right)\left(-0.1736481776669303\right)
Vynásobením 2 a -0.9396926207859083 získáte -1.8793852415718166.
1.43969262078590800117836123825314\left(-0.1736481776669303\right)
Vynásobením -1.8793852415718166 a -0.7660444431189779 získáte 1.43969262078590800117836123825314.
-0.249999999999999863182868139868405239662318136142
Vynásobením 1.43969262078590800117836123825314 a -0.1736481776669303 získáte -0.249999999999999863182868139868405239662318136142.