Přejít k hlavnímu obsahu
Vyhodnotit
Tick mark Image
Rozložit
Tick mark Image

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

\frac{\left(2\times 8+5\right)\times 4}{8\left(1\times 4+3\right)}
Vydělte číslo \frac{2\times 8+5}{8} zlomkem \frac{1\times 4+3}{4} tak, že číslo \frac{2\times 8+5}{8} vynásobíte převrácenou hodnotou zlomku \frac{1\times 4+3}{4}.
\frac{5+2\times 8}{2\left(3+4\right)}
Vykraťte 4 v čitateli a jmenovateli.
\frac{5+16}{2\left(3+4\right)}
Vynásobením 2 a 8 získáte 16.
\frac{21}{2\left(3+4\right)}
Sečtením 5 a 16 získáte 21.
\frac{21}{2\times 7}
Sečtením 3 a 4 získáte 7.
\frac{21}{14}
Vynásobením 2 a 7 získáte 14.
\frac{3}{2}
Vykraťte zlomek \frac{21}{14} na základní tvar vytknutím a vykrácením hodnoty 7.