Přejít k hlavnímu obsahu
Vyhodnotit
Tick mark Image
Rozložit
Tick mark Image

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

\frac{16+3}{8}\times \frac{2\times 8+1}{8}
Vynásobením 2 a 8 získáte 16.
\frac{19}{8}\times \frac{2\times 8+1}{8}
Sečtením 16 a 3 získáte 19.
\frac{19}{8}\times \frac{16+1}{8}
Vynásobením 2 a 8 získáte 16.
\frac{19}{8}\times \frac{17}{8}
Sečtením 16 a 1 získáte 17.
\frac{19\times 17}{8\times 8}
Vynásobte zlomek \frac{19}{8} zlomkem \frac{17}{8} tak, že vynásobíte čitatele čitatelem a jmenovatele jmenovatelem.
\frac{323}{64}
Proveďte násobení ve zlomku \frac{19\times 17}{8\times 8}.